Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien. Som for eldre vil tilbudet gå til alle født i årskull 2004 og 2005, som utgjør 127.000 ungdommer. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte.

 

Både vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen fra Moderna (Spikevax) er godkjent til bruk fra 12 år. Det er nå kjent at myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) i sjeldne tilfeller kan oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene. Tilstanden forekommer hyppigere i yngre aldersgrupper, blant gutter og i all hovedsak etter andre dose. Hvor hyppig tilstanden er, er foreløpig ikke kjent. I USA er det rapportert en forekomst på opptil 7 per 100 000 vaksinerte gutter i ungdomsalder, mens forekomsten i Israel er anslått å være hyppigere. Nyere forskning viser at dette er en forbigående tilstand som oppstår etter vaksinasjon hvor de fleste blir friske innen en måned hos de som har fått det etter vaksinasjon, og har god prognose. FHI har også innhentet råd fra norske hjertespesialister som mener at denne sjeldne bivirkningen ikke bør være til hinder for at ungdom får tilbud om vaksine. Covid-19 sykdom hos ungdom kan gi mer alvorlig påvirkning av hjertet enn denne tilstanden som ses etter vaksinasjon.

 

Ønsker du vaksine kan du registrere deg i Helseboka eller ta kontakt med vaksinetelefonen, hverdager kl 09-11, tlf.nr 94796421

For registrering i Helseboka: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

 

Er du født i 2005, men ikke fylt 16 år må du ha med et underskrevet samtykkeskjema som er underskrevet av begge foreldrene dine (om de har delt omsorg):

Samtykkeskjema til vaksinering mot covid-19 - Ungdom