Tilbudet om vaksinering skjer etter Regjeringens/FHIs prioriteringer. Dvs at vi prioriterer ut ifra alder og risikogrupper, og at studenter prioriteres på lik linje med resten av innbyggerne og ikke har forprioritet selv om de skal reise til annen kommune for å studere (gjelder ikke studenter med studiested i utlandet*).

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose. Om de ikke ønsker dette vil de få tilbud om begge dosene i studiekommunen. Sjekk studiestedets kommunale hjemmeside for å se hvordan du skal gå frem for å sette deg i vaksinekø.

 

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

 

Det er viktig at studenter takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der. Dette kan gjøres på to måter;

  1. Gjør en ny registrering i Helseboka https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/49729

Her takker du da nei til vaksine. Du vil da bli tatt ut av vaksinekøa.

  1. Ring vaksinetelefonen og be om hjelp til å bli tatt ut av køa.

 

*Er du student med studiested i utlandet; ta kontakt med vaksinetelefonen om du ønsker vaksine.

 

Vaksinetelefon tlf. 94796421. Åpent hverdager kl. 09-11