Covid-19 dose 3

Som mange har fått med seg er det åpnet for at alle over 65 tilbys covid-19 vaksine, dose 3. Denne vaksinen kan settes minimum 5 måneder etter dose 2 (dette er ny bestemmelse – tidligere har det vært sagt 6 måneder).

Mange ringer vaksinetelefonen for å høre når det blir deres tur til å få 3. dosen. Dette gir stort trykk på vaksinetelefonen og lang ventetid.

Vi sender fortløpende ut SMS varslinger til de som tilbys dose 3. Pr nå har vi over 400 meldinger som skal ut, så vi ber dere være tålmodig og vente til det blir deres tur. De fleste vil få tilbud om dose 3 før jul. 

Vi anbefaler at dere prøver å bestille time via lenken dere får på SMS, evt be om hjelp fra pårørende/naboer/andre til å bestille via lenken før dere kontakter vaksinetelefonen. Dette vil lette trykket på vaksinetelefonen og være raskere for dere selv.

 

Covid-19 dose 1 og 2

Ta kontakt med vaksinetelefonen, tlf.nr 947 96 421, om du ønsker time til dose nr.1, ev venter på dose nr 2 og det har gått minimum 4 uker fra dose 1.

 

 

Influensavaksine

Hoveddagene med influensavaksinering er dessverre over, men vi har åpnet for at man kan få satt influensavaksine på slutten av dagen de dagene vi vaksinerer med covid-vaksine.

NB! Det må gå minimum 7 dager mellom covid-19 vaksine og influensavaksine

Bestill time til influensavaksine her (evt ta kontakt med vaksinetelefonen – tlf.nr 94796421):

https://www.helseboka.app/booking/staff/3204386