Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Se de oppdaterte vaksineanbefalingene for gravide på fhi.no Oppdatert vaksineanbefaling for gravide - FHI 

Bakgrunnen for anbefalingen er at internasjonale studier har vist at gravide har noe økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med ikke-gravide kvinner, selv om risikoen for den enkelte er svært lav. Risiko for alvorlig sykdom ved covid-19 øker jo senere i svangerskapet den gravide blir syk. Gruppen gravide er så liten at den ikke anses å ha en vesentlig rolle i smittespredning eller for å få kontroll på pandemien, men for den enkelte gravide vil vaksinering derimot være viktig for å redusere egen risiko for alvorlig sykdom. Så langt tilsier data på vaksinering av gravide at vaksinene ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller foster. Gravide får ikke andre bivirkninger enn det som er vanlig hos ikke-gravide kvinner på samme alder. WHO anbefaler at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land tilbyr eller anbefaler alle gravide å vaksinere seg.  

Ved vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet, vil mors antistoffer kunne overføres til barnet - særlig i siste halvdel av svangerskapet. Vaksinasjon mot covid-19 i svangerskapet vil dermed bidra til å beskytte barnet etter fødsel, og således kunne beskytte både mor og barn mot sykdom.  

Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet. Gravide som kun har rukket å få én dose før fødsel, bør få tilbud om dose to i barseltiden slik at de fullvaksineres med anbefalt intervall, eller når det er praktisk mulig. Vaksine kan gis til kvinner som ammer. Kvinner som har gjennomgått covid-19 før eller i svangerskapet, kan få tilbud om én vaksinedose på lik linje med råd som gis til den øvrige befolkningen. Vaksine kan også gis til kvinner som planlegger å bli gravide, og kvinner som går til IVF-utredning og –behandling.  

Etter et føre-var prinsipp anbefales gravide vanligvis ikke vaksiner i begynnelsen av svangerskapet. Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom, kan likevel vaksineres i 1. trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom. 

 

Meld deg opp i Helseboka eller ta kontakt med vaksinetelefonen, hverdager kl 09-11, tlf nr 94796421, for å sette deg opp på time.