I den grad du kan det, sørg for åpne og tilgjengelige sluker på din eiendom.

Sjekk snømengde på tak/utsatte bygningsdeler slik at våt sny ikke medfører skade.

 

Ta særskilt hensyn langs veiene.

Sko deg så godt som mulig – både på bilen og som fotgjenger – og ha litt ekstra tålmodighet.

På kommunale veier kan det bli periodevis glatt og stedvis slaps i veibanen som følge av at entreprenører ikke kan være alle steder til enhver tid, men vi vil gjennom den kontinuerlig beredskapen entreprenørene våre har, gjøre hva vi kan for å unngå dette.

 

Utover dette minner vi på om at det fortsatt er stor snøskredfare i området vårt.

Varsel for Sør-Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 12.01.2022 00:00

Se snøskredvarsler for hele landetVarselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat

 

Ytterligere opplysninger om vær og vind, finner du her www.yr.no og her www.varsom.no