Forvarselet viser til at kombinasjonen av nedbør, vind og et eksisterende snødekke som over lengre tid har vært utsatt for lave temperaturer, medfører at snøskredfaren foreløpig er meldt opp mot faregrad 4 av 5, i deler av fylket. 

 

Hvordan det blir for oss i Tjeldsund vet vi ikke enda, men siden vi går inn mot helga væromslaget kommer i, ber vi dere nå om å være ekstra oppmerksomme.

 

Dere finner til enhver tid oppdatert informasjon om snøskredfaren i vårt område her: www.varsom.no