Dette kan medføre tidvis og stedvis vanskelige kjøreforhold med redusert sikt langs veien våre. Vi i ber alle som ferdes på veiene om å ta hensyn. Legg gjerne inn litt ekstra tid til transport og kjøring. 


Snøskredfaren øker vanligvis også i slikt vær, men det foreligger ingen særskilte farevarsler for vårt område når dette skrives. Oppdatert informasjon om snøskredfaren finner du her: www.varsom.no 


Øvrige oppdaterte værmeldinger finner du her: www.yr.no 
Oppdaterte veimeldinger finner du her: www.175.no