Varsel om oppstart av planarbeid var 29.04.2019 og planprogram ble fastsatt 28.04.2021.

Utvidet plangrense i sjø varsles for nødvendig handlingsrom i planarbeidet. 

Spørsmål rettes til Tjeldsund kommune v/Ivar Hartviksen, tlf. 476 79 379.

Innspill som følger av utvidet planområde, bes sendt til: Norconsult, Skoleveien 1, 9407 HARSTAD. Epost: herbjorg.arntsen@norconsult.com innen 1. februar 2022