Skånland sykehjem har mottatt flere flotte historiske bilder fra vår kommune. Martin Berntzen har fått dem forstørret, og lagt til beskrivelse på hvert enkelt bilde. Bildene er hengt opp rundt på sykehjemmet, til stor glede for pasienter og pårørende. Økonomisk støtte til prosjektet er gitt fra Støtteforeningen for Skånland sykehjem.

Sykehjemmet ved enhetsleder Per Eivind Horn vil derfor rette en stor takk for gaven til Martin Berntzen og Støtteforeningen.