Utsatt forfall av forskuddsskatt 1. termin 2020.

Alle som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai 2020.

Hilsen Skatteetaten