Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.  Nå kan offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge, som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen er 3. november 2023.

Du finner utlysning og mer informasjon her:
Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir
 

Har du spørsmål om tilskuddsordningen ta kontakt med Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter linn-eva.seter@tjeldsund.kommune.no eller på telefon 97611443