For mer utfyllende informasjon og innsending av søknad, gå inn på: www.regionalforvaltning.no hvor utlysning fra Tjeldsund kommune ligger.

Søknadsfrist:  14.08.2022

For mer informasjon ta kontakt med Fagansvarlig Næring, Einar Aune: 90231747 / einar.aune@tjeldsund.kommune.no