Kommunestyret i Tjeldsund kommune har vedtatt utlysning av 1 million kroner fra konsesjonsavgifts-fondet som skal benyttes i tråd med retningslinjene for tildeling fra kommunalt næringsfond.

For mer utfyllende informasjon og innsending av søknad, gå inn på: www.regionalforvaltning.no hvor utlysning fra Tjeldsund kommune ligger.

 

Søknadsfrist:  17.03.2023

 

For mer informasjon ta kontakt med Fagansvarlig Næring, Einar Aune: telefon 90231747 eller mail til einar.aune@tjeldsund.kommune.no