Tjeldsund kommune har oppfylt kravet og tilgjengelighetserklæringen er publisert på kommunens hjemmeside. Tilgjengelighetserklæring. Hvis du som innbygger har spørsmål eller innspill til kommunen om universell utforming, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon står i tilgjengelighetserklæringen.

 

Kommunestyret i Tjeldsund vedtok den 25.10.22 sak 90/22 at kommunen skal delta i et vertskommunesamarbeid fra 1.1.2023 i Digi Troms og Finnmark. Her er vi en del av et faglig nettverk innenfor fagområdet universell utforming.

 

UU-tilsynet er myndighet og er underlagt Digitaliseringsdirektoratet. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til UUtilsynet.

 

Hvorfor tilgjengelighetserklæring?

Målet er å styrke muligheten til å delta og at flest mulig skal ha mulighet til å tilegne seg informasjon i vårt digitale samfunn, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

 

Vi har fokus på dette i administrasjonen og vi jobber aktivt med det.

 

I løpet av den siste uka er det gitt informasjon om dette arbeidet i Rådet for personer med redusert funksjonsevne og Eldrerådet.

 

De områdene vi kommer til å ha fokus på videre for å oppfylle kravene til universell utforming er:

  • Avvik fra kravene for tilgjengelighetserklæringen for hjemmesiden skal det jobbes videre med for å rette opp, delvis fra leverandøren av hjemmesiden og delvis fra kommunen selv.
  • Vi skal lage tilgjengelighetserklæring også for tredjepartsløsninger. Dette arbeidet har vi startet med og det vil fortsette. Vi har til nå publisert tilgjengelighetserklæring for WebCruiter og Bibliofil.
  • Vi skal jobbe med malene i sak- og arkivsystemet. Vi publiserer dokumenter fra sak- og arkivsystemet til postlista og møtedokumentene i møtekalenderen.
  • Vi skal gi opplæring til artikkelforfattere på hjemmesidene i kravene til universell utforming.