Ordfører Robin Ridderseth og avdelingsleder kultur og folkehelse Janne Johansen stod for den formelle overrekkelsen.

Tjeldsund kommunes Ungdomsstipend 2023 tildelt Stine Marie Nilsen-Brodkorp:

Tjeldsund kommune sitt ungdomsstipend har som formål å støtte ungdommer innenfor alle kategorier av kultur, idrett og ungdomsarbeid. 

Stine,  er en aktiv rytter i Skånland stall og rideklubb. Hun har vært aktiv i klubben siden hun var ei lita jente. Hun startet som elev på rideskolen som 3-åring, og nå er hun 19 år. Stine er flasket opp på dugnadsånd i forbindelse med daglig drift av klubben. Hun har både deltatt i forefallende arbeid, måket møkk, kjørt inn høy, vært speaker m.m. Dermed har hun ikke bare drevet med idretten sin, men deltatt aktivt i det dugnads-arbeidet som må til for å få ei forening til å fungere. Hun har dermed sett hvor viktig det er å bidra, for at klubben skal fungere til beste for alle. Og vi ser jo at Skånland stall virkelig er en flott klubb og møteplass, for mange i regionen.

Stine har hatt mange fine år på hesteryggen, både i konkurranse og trening. Hun har også vært assistent og ridelærer i stallen, og dermed lært opp nye og unge ryttere. Hun har fått seg en flott hest i Quality, og dermed satser hun videre med hestesporten. Hun har lagt ned mange treningstimer og deltatt på atskillige konkurranser. Stine har til og med fått full pott i Nord-norsk mesterskap i sprang. Gratulerer så mye! 

Etter hvert har hun sett at hun vil søke mer konkurranse, og dermed ønsker hun å delta på stevner i Sverige, for å konkurrere på et høyere nivå, og mer internasjonalt. 

Stine sier selv at å få Ungdomsstipendet er en stor annerkjennelse for det arbeidet som er lagt ned med hestesporten. 

Vi håper at stipendet kan være et bidrag til videreutvikling av Stine sitt talent, og at hun motiveres til innsats. Vi oppfordrer henne også til å søke på fylkets stipend for unge talenter, og kanskje også når banker og stiftelser lyser ut midler.

Vi gratulerer Stine, så mye med vel fortjent stipend – vi gleder oss til å følge henne videre. Lykke til både med utviklingen av ride-talentet og i livet for øvrig. 

Tjeldsundprisen 2023 tildelt Sveinung Ims:

Det er fjerde gang at denne prisen utdeles. I retningslinjene for Tjeldsundprisen står det bl.a.; «Tjeldsundprisen kan tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger, som står/har stått sentralt i kommunens kulturliv, idrett, frivillighet, eller på annen måte har gjort seg fortjent til en hedersbevisning».

Tjeldsundprisen består av en pengegave og et flott ulltova bilde av Tjeldsundbrua, som er laget hos Tjeldsund Vekst/FOLKI. Bildet symboliserer vårt slagord «Sammen for hverandre». Og slagordet er vel nettopp det som symboliseres, gjennom det frivillige arbeidet som gjøres, for at våre innbyggere skal ha gode lokalsamfunn. Den som i år mottok Tjeldsundprisen har i mange år jobbet for frivilligheten, og spesielt for idretten i kommunen - og er foreslått på bakgrunn av den jobben personen har utført – og for sin innsats for at barn og unge i Tjeldsund kommune skal være aktive, og bli glad i idretten – og kanskje særlig ski-idretten.

Uten frivillighet stopper Norge – dette er et utsagn som ofte blir uttalt, og som indikerer hvor viktig det frivillige, uegennyttige arbeidet er, for at kommune-Norge skal går rundt. Det er viktig å engasjere seg, og mange bidrar på så mange plan, uten at dette alltid kommer frem i lyset. Kanskje er det nettopp disse ildsjelene som i enda større grad bør trekkes frem og få heder og ære. Derfor er det så bra at vi kan dele ut Tjeldsundprisen, for å hedre nettopp ildsjeler.

I år gikk Tjeldsundprisen til Sveinung Ims, for sin mangeårige innsats for idrettslivet i kommunen. Det er Kay Gyltnes, som har foreslått Sveinung til denne prisen. Kay skriver bl.a. i sitt brev;» En innsatsvilje og engasjement for idretten i kommunen, som man ikke har sett maken til. Han står på/innkaller/leder/gjennomfører dugnader, og har over år, vært med i styrer og stell for Fjell skilag. Han har nok vært det man kaller limet i laget. Sveinung sin innsats for barn og unge håper jeg kan belønnes.»

Janne Johansen sier; “For egen del har jeg hatt gleden av å samarbeide med Sveinung, som leder i Fjell skilag, gjennom hans arbeid med bl.a. spillemiddelsøknader. Der har han alltid levert gjennomarbeidede søknader, og i den tiden vi også hadde krav til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, ble søknadene fra Sveinung og Fjell skilag brukt som eksempel/mal for andre som ønsket veiledning. Sveinung har også vært leder i idrettsrådet i kommunen, og har også gjennom sin innsats der vært en ryddig og god samarbeidspartner”.

Sveinung er en samlende person, som virkelig engasjerer seg i det frivillige idrettsarbeidet i Tjeldsund kommune. Vi er så imponert, over hans engasjement og innsats. Denne saken har vært oppe til politisk behandling, hvor Sveinung, ble innstillet til Tjeldsundprisen 2023.

Prisen kan han med stolthet henge på veggen, og nyte - og kjenne på den gode følelsen av å bli verdsatt for sin innsats for frivilligheta i Tjeldsund kommune. 

Tusen takk for den jobben Sveinung har gjort gjennom mange, mange år. Vi heier på ildsjeler som Sveinung – og gratulerer så mye med Tjeldsundprisen 2023.