Denne lørdagen var ungdom fra de fire kommunene samlet på Scandic i Harstad i forbindelse med at de gjennomgår et lederutviklingsprogram som heter Mpower, og som kjøres av Forandringhuset Norge. Kommunene får nyttige innspill fra de unge på utfordringer som fremmkommer i folkehelseoversiktene. Utfordringsbildet viser at mange unge sliter med psykisk u-helse og frafall i videregående skole. Disse flotte ungdommene skal gjennom lederutviklingsprogrammet, bistå kommuene i å planlegge tiltak som kan bidra til økt livskvalitet for unge i Sør-Troms. De er også med å planlegge hvordan flest mulig unge kan være med å gi innspill til hvilke tiltak som bør iverksette i de fire kommunene.

Det blei ei flott samling, hvor de unge kom med mange nyttige innspill, og hvor smittevernstiltakene ble godt overholdt, samtidig som de fikk både være sosiale og komme med forslag. Denne samlingen var den andre samlinga i programmet, og det planlegges en 3. og 4. over nyttår. 

Vi er heldige i kommunene som har så mye flott ungdom som vil være med å bidra i dette viktige arbeidet.

Linn-Eva Sæter og Janne Johansen fra Enhet for Kultur og Folkehelse i Tjeldsund kommmune deltok sammen med de unge, mens Ingvild Storvoll fra Forandringshuset Norge gjennomførte den faglige delen av samlingen.