Tanken er å nå ut med informasjon og inspirasjon om psykisk, fysisk og seksuell helse, kultur og folkehelse, aktiviteter og dagsaktuelle temaer.
På Instagram er målgruppen ungdom, mens facebooksiden ønsker å inkludere både ungdom og foresatte til barn og unge i Tjeldsund kommune.

Her vil du blant annet finne informasjon, tips og råd fra disse tjenestene i kommunen:
• Jordmortjenesten
• Helsestasjon 0-5 år
• Skolehelsetjenesten
• Helsestasjon For Ungdom (HFU)
• Kultur og folkehelse 

Følg Ung i Tjeldsund på Instagram og Facebook