Forholdet mellom huseiere og Forsvarsbygg er privatrettslig. Dette kan ikke kommunene involvere seg i.

Samtidig ønsker kommunene å bidra til at alle innbyggere blir godt ivaretatt.
Det har derfor vært viktig for kommunene å få på plass en uavhengig rådgiving, som ikke er knyttet til Forsvarsbygg. På den måten kan innbyggere få større trygghet for de vurderinger som må gjøres.

Evenes og Tjeldsund kommuner har inngått avtale med en Akustiker (Anders Windsor fra Efterklang) som kan svare på spørsmål rundt flystøy, fagbegrep som brukes om flystøy, støytiltak, praktiske spørsmål rundt hvordan støybefaringer gjøres med mer.

Det vil holdes et digitalt informasjonsmøte tirsdag 8. februar kl 19.00. Her vil det informeres litt om dette tilbudet, og det vil svares på spørsmål.

Tilkobling til møtet skjer via denne linken: Klikk her for å delta i møtet

I tillegg vil det være mulig å kontakte Anders direkte med spørsmål på eller på anders.windsor@efterklang.org eller på telefon på oppsatte telefontider eller etter nærmere avtale.

Informasjon om telefontider vil også komme på kommunens nettsider. Tjenesten er for å rådgi om akustikk og støyfaglige spørsmål. For juridiske vurderinger av for eksempel kontraktsforslag anbefales det å ta kontakt med jurist.