Vi møttes i Kongsvik sykkelpark. Der ble det servert kaffe og noe å bite i. Det ble informert om frisklivsarbeidet som gjøres både i Midtre Hålogaland Friluftsråd og i Tjeldsund kommune. Det ble spesielt informert om prosjektet “Frisklivs-venn”, og i Kongsvik vil dette prosjektet startes opp. Målet er å få flere med seg på turer i skog og mark. 

Etter kaffe og informasjon ble det en fin tur inn i Kongsvikdalen, hvor det er gode muligheter for å gå på stier, skogsveier eller til fjells. 

All ære til den flotte gjengen i Kongsvik, som står på og gjør en innsats som bidrar til bedre folkehelse. 

Foto: Janne Johansen