SOIF var representert ved styreleder Dag-Jøran Olsen og leder for bryteklubben Marcus Birkestrand og Tjeldsund kommune var representert ved rådmann Torbjørn Simonsen og kommunalsjef Grete Jacobsen. 

 

I møtet drøftet partene situasjonen som var oppstått og prosessen med kontakter, henvendelser og avisoppslag. Fra begge sider er vi omforent at sak og prosess kunne vært gjort annerledes. Negativ avisomtale gagner hverken klubben eller kommunen positivt.  

 

Rådmannen fremla et forslag til løsning for å imøtekomme SOIF bryteklubbs behov for treningslokale for klubbens medlemmer. For Tjeldsund kommune er det viktig å ha et bredt sammensatt aktivitetstilbud for barn og unge. Pr i dag står Paviljongen ved Skånland skole ubenyttet. Lokalene ble tidligere brukt til skoleformål for 1.-4. trinn. På bakgrunn av at det nå ikke finnes endelige og langsiktige planer for utnyttelse og bruk av Paviljongen ved Skånland skole, kan SOIF få leie lokaler der, i første omgang frem til 1.8.2023. Deretter vurderes videre leie for 1 år av gangen. 

SOIF får nå tilbud om å leie treningslokaler på ca. 110 m2 i Paviljongens eldste del, slik at bryteklubben raskest mulig får gjenopptatt treningsaktivitetene.  

 

Rådmannen besørger leieavtale utarbeidet for snarest mulig oppstart. Nødvendig og planlagt brannsikring av bygget må gjennomføres før lokalene kan benyttes til trening. Planlegging av branntilsyn og klargjøring av lokalene er allerede godt i gang. 

 

Med slik løsning på plass er SOIF fornøyd og ser frem til snarlig å få treningsaktivitetene for bryteklubben i gang igjen. SOIF og Tjeldsund kommune retter nå blikket fremover!