Med prisen følger det heder og ære, men også en pengepremie på 1 million kroner. Denne millionen er tenkt brukt for å bedre trafikksikkerheten rundt om i hele kommunen. 

Dagens trafikksikkerhetsplan inneholder mange store og viktige tiltak, men vi ønsker flere små tiltak som kan gi stor effekt. Dette kan for eksempel være merking, skilting eller belysning. 

 

Vi spør derfor deg om du har forslag på tiltak i ditt nærmiljø som vil bedre trafikksikkerheten?

 

Innspill kan sendes til post@tjeldsund.kommune.no 
Eller til:
Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer

Merk innspillet med #TSmillionen

Frist for å sende innspill er 9 oktober 2023

 

Alle innspillene vil samles og sendes til politisk behandling. 

Har du spørsmål, ta kontakt med 

Anita.olsen@tjeldsund.kommune.no

Trine.ronning-nilsen@tjeldsund.kommune.no