Flere grunneiere har tatt dette ansvaret for trafikksikkerheten og ryddet sine eiendommer. Dette er veldig bra!

Når det er sagt, er det enda lange strekninger som gjenstår å rydde – og som vi nå ser ryddes før kommende vinter og brøytesesong. 

 

Derfor ønsker vi igjen oppfordre aktuelle grunneierne om å gjøre en innsats om å rydde

  • vegetasjon/trær som «gror inn» i gatelystrasèene
  • vegetasjon/trær som dekker sikten i kryss, svinger og utkjørsler
  • vegetasjon/trær der snø vil tyngde disse ned i/mot vei.

Alle slike tiltak vil bidra til å bedre trafikksikkerheten langs våre veier.

 

Alternativet er at Tjeldsund kommune gjennomfører rydding på private eiendommer.

Ettersom omfanget er stort, vil kommunen i slike tilfeller måtte leie inn denne tjenesten.

I slike tilfeller vil den enkelte grunneier først få en konkret henstilling om å gjøre tiltak selv. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen sørge for nødvendig fjerning for grunneiers regning.

Dersom og når vi måtte se dette nødvendig, må grunneiere være oppmerksomme på at vi i slike tilfeller kun vil legge ned vegetasjonen – vi vil ikke kviste og sage denne opp

Takk for forståelsen og takk for hjelpa.