Sander Røberg fra Tjeldsund kickboxing fikk Tjeldsund kommune sitt første Ungdomsstipend. Formålet med Ungdomsstipendet er å støtte ungdom innen alle kategorier av kultur, idrett og ungdomsarbeid. Sander er et stort talent innen kickboxing, og har vunnet mange mesterskap. I tillegg er han kjent for sine kraftfulle trommesoloer og deltakelse i UKM:

Laila Benjaminsen mottok Tjeldsundprisen, som også er første gang den blir utdelt. Hun fikk den for sitt arbeid som daglig leder hos Frivillighetssentralen og sitt engasjement for de svake i samfunnet. Tjeldsundprisen skal tildeles enkeltpersoner, lag og foreninger som står eller har stått sentralt i kommunens kulturliv, frivillighet eller på annen måte gjort seg fortjent til en hedersbevisning. 

 

Begge foto: Per Jan Pedersen