Tjeldsundprisen 2022

Tjeldsundprisen 2022 ble utdelt for tredje gang på kommunestyremøtet den 14. desember.

I retningslinjene for Tjeldsundprisen står det bl.a.; Tjeldsundprisen kan tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger, som står/har stått sentralt i kommunens kulturliv, idrett, frivillighet, eller på annen måte har gjort seg fortjent til en hedersbevisning.

Tjeldsundprisen består av en pengegave og et flott ulltova bilde, som er laget hos Tjeldsund Vekst. Bildet symboliserer vårt slagord «Sammen for hverandre».

Den som i år mottok Tjeldsundprisen har i mange år jobbet for frivilligheta i kommunen, og er foreslått på bakgrunn av den jobben personen har utført, spesielt for bevaring av kulturminner i Tjeldsund kommune.

Uten frivillighet stopper Norge – dette er et utsagn som ofte blir uttalt, og som indikerer hvor viktig det frivillige, uegennyttige arbeidet er, for at kommune-Norge skal går rundt. Det er så viktig å engasjerer seg, og mange bidrar på så mange plan, uten at dette alltid kommer frem i lyset. Kanskje er det nettopp disse ildsjelene som i enda større grad bør trekkes frem og få heder og ære.

I år gikk Tjeldsundprisen til Gunnar Johnsen, for sin mangeårige innsats for kulturlivet i kommunen. Han startet sin kulturelle karriere først på 70-tallet, med Grovfjord sitt første rockeband. Bandet har i mange år også opptrådt på festivaler og fester. 

Gunnar var med å starte opp Astafjord Kystlag, og en drivkraft for å få M/K Folkvang hjem. Senere har han også vært med på å starte Skånland Kystlag, og derigjennom også pådriver og idemaker for etablering av Isbadestranda m.m. I et par ti-år har han vært leder enten av Skånland kystlag eller av Skånland båtlag.

Etter at han flyttet tilbake til Grovfjord har han vært pådriver for å merke oldtidsminner i fjellet, og nå sist har han vært den store pådriveren for «Krigsstien», på Kalvskinnet. Der har han registrert krigsminner, laget stier, satt opp benker m.m.

Gunnar er en samlende person, som tenker hele kommunen, og som virkelig engasjerer seg i det frivillige arbeidet i Tjeldsund kommune.

Det var flere som er forslagsstillere, og denne saken var oppe til politisk behandling, hvor Gunnar ble innstillet til Tjeldsundprisen.

Prisen kan med stolthet henges på veggen, og nytes for annerkjennelse av innsatsen for frivilligheta i kommunen.

Tusen takk for den jobben du, Gunnar, har gjort gjennom mange, mange år. Vi heier på ildsjeler som deg – og gratulerer så mye med Tjeldsundprisen 2022.

 

Tjeldsund kommunes Ungdomsstipend 2022

går i år til Sanne Amalie Hammer

Hun gratulerers så mye med tildelinga av Tjeldsund kommunes Ungdomsstipend. Tjeldsund kommune sitt ungdomsstipend har som formål å støtte ungdommer innenfor alle kategorier av kultur, idrett og ungdomsarbeid. Det er en stor glede at Sanne tildeles dette stipendet.

Sanne er 17 år og bor på Renså. Nå går hun musikklinja på Heggen videregående skole.

Hun spiller tuba, både som instrument på musikklinja, pluss at hun også er meget aktiv med instrumentet på fritida.

Sanne sier at hun skal satse på tuba-yrket – spennende at hun har satt seg dette målet, og jobber bevisst for å oppfylle sine drømmer.

Pr. tiden spiller hun i tre korps; det er; Sandstrand skolekorps – hvor hun også startet sin karriere. Hun spiller i Kila musikkforening og er med i regionkorpset TONN. Hun er med i et talentutviklingsprogram i Tromsø, som heter Unge Talenter Nord.

Hun er i tillegg med på et samarbeidskorps via konservatoriet i Tromsø, det heter Nordnorsk Blåsesymfoni, og der spiller hun sammen med studenter fra konservatoriet.

Drømmen Hennes er å nå opp til å spille tuba på profesjonelt nivå, enten som tubaist eller generelt utøvende tubaist. Alternativt spille i et profesjonelt orkester eller korps, eller bare reise rundt i verden for å spille foran folk. Hun vil veldig gjerne bevise for verden at tuba ikke bare er et komp-instrument, men at det faktisk kan være et helt fantastisk soloinstrument også.

Vi håper at stipendet kan være et bidrag til videreutvikling av talentet, og at hun motiveres til innsats både for seg selv og andre.

Vi gratulerer Sanne, så mye med vel fortjent stipend – vi gleder oss til å følge henne videre. Lykke til både med utviklingen av musikk-talent, og i livet for øvrig.