Tjeldsundprisen 2021

I retningslinjene for Tjeldsundprisen står det bl.a.; Tjeldsundprisen kan tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger, som står/har stått sentralt i kommunens kulturliv, idrett, frivillighet, eller på annen måte har gjort seg fortjent til en hedersbevisning. Tjeldsundprisen består av en pengegave og et flott ulltova bilde, som er laget hos Skånland Vekst. Bildet symboliserer vårt slagord «Sammen for hverandre». 

Kai Gyltnes som i år mottar Tjeldsundprisen har i mange år jobbet for frivilligheta i kommunen, og er foreslått på bakgrunn av den jobben han har utført, spesielt for idretten i Tjeldsund kommune. Uten frivillighet stopper Norge – dette er et utsagn som ofte blir uttalt, og som indikerer hvor viktig det frivillige, uegennyttige arbeidet er, for at kommune-Norge skal går rundt. Det er så viktig å engasjerer seg, og mange bidrar på så mange plan, uten at dette alltid kommer frem i lyset. Kanskje er det nettopp de usynlige ildsjelene, som i enda større grad bør trekkes frem og få heder og ære.

I år gikk Tjeldsundprisen til Kai Gyltnes, for sin mangeårige innsats som frivillig i diverse idrettslag. Han har gjennom sin innsats bidratt med utrolig mye frivillig arbeid, for at befolkninga skal få nyte tur-og idrettslivet i kommunen. Kai har kjørt opp skiløyper i Ramsund for Tjeldsund IL, han har bidratt til gode turløyper i sommerhalvåret, og jobbet med oppfrisking av gjengrodde stier. Han har søkt diverse stiftelser og bedrifter, og fått midler til bl.a. ATV og sporsetter. Han har også jobbet dugnad, som reservetrener og som dommer for Fjelldal IL og for SOIF. Det å være idretts-forelder er en meget viktig jobb, både for egne og andres barn. Det er Silje Bysheim, som er forslagsstiller, og Tjeldsund formannskap har så gjort sin innstilling. Prisen kan med stolthet henges på veggen, og prisvinner kan  nyte - og kjenne på den gode følelsen av å bli verdsatt for sin innsats for frivilligheta i kommunen. Tjeldsund kommune sier tusen takk for den jobben Kai har gjort gjennom mange år. Vi heier på ildsjeler  – og gratulerer så mye med Tjeldsundprisen 2021.

Ungdomsstipend 2021 

Vinneren av Tjeldsund kommune sitt ungdomsstipend, var selv forhindret fra å delta på utdelingen, siden hun går på skole i Nordreisa. Det var flott at hennes far, Finn, kunne motta stipendet på hennes vegne. Sunniva Haukebøe er fra Grovfjord og mottok i år Tjeldsund kommunes Ungdomsstipend. Tjeldsund kommune sitt ungdomsstipend har som formål å støtte ungdommer innenfor alle kategorier av kultur, idrett og ungdomsarbeid. Det er en stor glede at Sunniva Haukebø, tildeles dette stipendet i år.

Sunniva, gikk sitt første skirenn før hun var to år gammel, og siden den gang har hun vært en ivrig skiløper. Hun har vunnet mange konkurranser og fikk i 2019 utmerkelsen som Fjell skilag sin løper med størst fremgang. I dag er hun fortsatt Fjell skilag-løper, og satser videre på langrenn på skilinja i Nordreisa. Det medfører ganske store kostnader å drive med langrenn på dette nivået, så stipendet er et økonomisk bidrag i så måte, i tillegg til at vi håper det motiverer henne ekstra til å stå på videre.

I tillegg til langrenn, har hun sunget i barnekor og hun har også spilt fotball for flere idrettslag, både sonelag og kretslag. Sunniva blir beskrevet som et multitalent, og representerer Tjeldsund kommune på en meget god måte.

Vi håper at stipendet kan være et bidrag til videreutvikling av hennes talent, og at hun motiveres til innsats både for seg selv og andre.

Vi gratulerer Sunniva, så mye med vel fortjent stipend – vi gleder oss til å følge henne videre. Lykke til både med idretten og i livet for øvrig.