I går hadde det nye ungdomsrådet sitt første møte. Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter ønsket nye medlemmer velkommen og ledet møte.
Tidligere medlemmer Tormod Sørensen og Nora Torbergsen deltok på møtet og fortalte om sine erfaringer fra ungdomsrådet. I tillegg deltok kommuneplanlegger Anita Swan Olsen som presenterte kommuneplanens samfunnsdel.

I løpet av møtet konstituerte rådet seg og følgende verv ble valgt:

Leder: Emilie Karoline Kristoffersen, 9.klasse, Skånland skole
Nestleder: Ian Kjerstad, 10.klasse, Ramsund skole

Representanter til kommunestyret, med personlig vara:
Emilie Karoline Kristoffersen, vara Cathrine Nilsen
Ian Kjerstad, vara Victor Valør Noreng

Øvrige medlemmer:
Cathrine Nilsen, 8.klasse, Skånland skole
Emma Valør Noreng, vg3 Heggen, hjemsted Tovik
Amalie Steen, 7.klasse, Ramsund skole
Odin Henriksen, 7.klasse, Kongsvik skole
Royne Hjellnes, 7.klasse, Sandstrand skole

Vara, sitter for 1 år:
1. Vara Sara Kaisa Thomassen, 9.klasse, Skånland skole
2. Vara Victor Valør Noreng, vg1 Heggen, hjemsted Tovik
3. Vara Emmelin Anina Sæter Bendiksen, 7.klasse, Kongsvik skole
 

Disse medlemmene er valgt for en periode på 1 år: Emma Valør Noregn, Amalie Steen og Odin Henriksen
Disse medlemmene er valgt for en periode på 2 år: Cathrine Nilsen, Ian Kjerstad, Emilie Kristoffersen og Royne Hjellnes
 

Et ungdomsråd bygger på erkjennelsen av at barn og unge vet best hvordan det er å være ung, og hva man trenger. Og allerede i det første møtet ser enn at dette er en engasjert og interessert gjeng.