Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er særlig rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder støtte som:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Prioriteringer:

1. Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene

2. Øvrige

Beregningsgrunnlag er omsetning for 2020 sammenlignet med omsetning i 2019. Korona-støtte fra andre ordninger må oppgis i søknaden.

Søkere må dokumentere omsetningsfall skriftlig av regnskapsfører. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet av Formannskapet. Søknadsfrist 25.april 2021.