Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du mer kunnskap om demens og forløp, og hvilke følger det kan få for deg selv og omgivelsene. Du treffer andre pårørende i samme situasjon samt fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen er lagt opp over fire samlinger på torsdager. Deltakelse koster ikke noe. Programmet er som følger:

Dag 1: 14.oktober

«Kommunikasjon med personer med demens».

v/Marit Kristiansen, demenssykepleier ved UNN Harstad.

Dag 2: 21.oktober

«Hva er demens?» Symptomer-forløp-behandling-årsak.

v/ Thor-Martin Strand, lege UNN Harstad.

Dag 3: 28.oktober

Pårørendefortelling-en pårørende deler erfaringer fra hvordan det var å ha en ektemann som fikk Alzheimer-diagnose mens han fremdeles var i jobb.

Dag 4: 4.november

«Lovverk, rettigheter og tilbud i kommunen»

v/ Per-Eivind Horn, enhetsleder Helse og omsorg distrikt Midt(Evenskjer).

Timeplan:

18.00-18.45: Forelesning.

18.45-19.15: Kaffepause

19.15-20.45: Samtalegrupper

 

Sted: «Aktiviteten», 1.etasje Skånland Sykehjem, Evenskjer

 

Påmelding:

For nærmere opplysninger/påmelding, ring demenskontakten i ditt område, innen 04.oktober 2021;

 

Hjemmetjenesten Nord: (Grovfjord)

Ann-Eilin Hansen

Mobil: 90023685

E-post: ann.hanssen@tjeldsund.kommune.no

Hjemmetjenesten Midt: (Evenskjer)

Therese Kvarme

Mobil: 91834244

E-post: therese.kvarme@tjeldsund.kommune.no

Hjemmetjenesten Sør: (Fjelldal)

Signe Trude Storli

Mobil: 91196085

E-post: signe.storli@tjeldsund.kommune.no