Fra og med neste termin for kommunale avgifter som utsendes i mai, vil alle som eier fritidsbolig/hytte i Tjeldsund kommune bli gebyrlagt med en sats på minimum 546,25 kroner eks mva.
Årlige avgift utgjør 2185 kroner eks mva i henhold til gebyrregulativet for 2021 kapittel 10, punkt 5. Gebyret pålegges per aktuelt bygg.

Gebyret er fastsatt i samsvar med fastsatt renovasjonsforskrift felles for alle kommunene i HRS-området - se vedlegg.

Tidligere utsendt informasjon om pålagt fritidsrenovasjon