Tiltak iverksatt Tjeldsund kommune

Restriksjoner ved besøk på sykehjem/aldershjem/omsorgssenter/heldøgn omsorgsboliger i Tjeldsund kommune

Helsedirektoratet har innført restriksjoner for besøk på sykehjem og heldøgn omsorgsboliger.

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsboliger vil på grunn av høy alder og sammensatt sykdomsbilde ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av Koronavirus (COVID-19.) God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følgegrunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonene

 

Helsedirektoratet råder til at følgende personer ikke besøker våre syke- og aldershjem/omsorgssenter og heldøgns omsorgsboliger: 

 

  • Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager.

Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på FHI sine nettsider her

 

  • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med Koronavirus.

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider her

 

  • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

Det vises for øvrig til forløpende oppdatering av informasjon på FHI sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

Og dette dokumentet: restriksjoner besøk sykehjem.pdf

wash-hands-4906750_960_720

Tiltak skole og barnehager

Det innføres strengere hygienekontroll i barnehager og ved skoler. Barnehager og skoler innfører opplæring i håndhygiene og hostehygiene for barna. Det er også innført ekstra renhold.

ETS medisinske senter

Ets Medisinske senter har iverksatt sine rutiner for tiltak når det gjelder mottak og behandling av syke pasienter med mistanke om koronavirus, samt at de har utsyr for dette på plass.

VIKTIG! Har du influensalignende symptomer, så ta kontakt med lege pr. telefon først og få direktiver for hvordan du skal håndtere akkurat din situasjon.