Troms og Finnmark fylkeskommune mener Tjeldsund kommune er en verdig kandidat til prisen årets trafikksikkerhetskommune. De to tidligere kommunene Skånland og Tjeldsund hadde over mange år opparbeidet seg mye kunnskap, erfaring og kompetanse med kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Når kommunene 1. januar 2020 valgte å slå seg sammen til en ny kommune prioriterte de høyt å etablerere nytt planverk og nye rutiner for sitt trafikksikkerhetsarbeid.  

Her kan du se hvorfor Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å nominere Tjeldsund kommune til denne prisen.