Tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet er prioritert, for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt turutstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene (grense på ca 5 000 kroner).

Les mer om tilskudd til friluftslivsaktivitet på Miljødirektoratets nettsider.

Hvordan søke?

Veiledning for utfylling av søknadsskjema finner du på Miljødirektoratets nettsider. 

Ved behov for hjelp til å opprette en søknad, ta kontakt med ESS-hjelpen, telefon 951 23500 eller e-post esshjelp@miljodir.no