Rådet for personer med funksjonsnedsettelser utlyser for første gang denne prisen i vårt fylke. Vi jobber for å skape inkluderende lokalsamfunn og påse at universell utforming er ivaretatt. Gjennom denne prisen ønsker vi å øke kompetansen om universell utforming blant hele fylkets befolkning, samt øke oppmerksomheten rundt dette arbeidet.

Prisen skal hedre innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Troms og Finnmark. Den skal gis til en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø eller fylke.

Hva er universell utforming?

Universell utforming er en utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte, at de, i så stor utstrekning som mulig, kan brukes av alle mennesker, uten behov for tilpasning.

Hvordan nominerer jeg?

Alle kan foreslå kandidater til tilgjengelighetsprisen.

Prisen består av et diplom, et kunstverk og et prisbeløp på 10 000 kroner.

Navn på kandidat med kort begrunnelse sendes til  postmottak@tffk.no

Frist: 1. august

Få mer informasjon om Tilgjengelighetsprisen her: Tilgjengelighetsprisen - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)