Med en skogbruksplan vil skogeier få en ressursoversikt på sine verdier i skogen og det anbefales å bestille skogbruksplan med behandlingsforslag. Her vil det framgå når de enkelte bestandene bør ha ungskogpleie eller tynnes. Det har blitt stadig viktigere å kunne dokumentere tiltak som gjøres i skogen. Skogbruksplanen brukes både til å planlegge tiltak og dokumentere at nødvendige miljøhensyn tas. En stor del av arbeidet i skogen utføres i dag av andre enn skogeier selv, noe som stiller krav til effektiv tilgang til kvalitetssikret informasjon om skogen.
 
Klikk på lenken under for mer info:

Som skogeier sitter man på verdier som krever aktiv skjøtsel og tiltak for å kunne realiseres. En skogbruksplan gir skogeier en oversikt over skogen slik at man kan gjøre de beste tiltakene for å få best betalt for skogsvirket. Skogbruksplanen gir deg som skogeier oversikt over volum for hvert treslag, hogstklasse, alder og skjøtselsforslag.

Skogbruksplanen kan enten leveres i papirformat, eller digitalt på PC, mobiltelefon eller nettbrett. Det inneholder kart over din eiendom med GPS slik at du i tillegg kan bruke den i andre sammenhenger, slik som ved jakt.

For at man i dag skal kunne levere sagtømmer til industrien må tømmeret være sertifisert. For at tømmeret skal være sertifisert må det være gjennomført en miljøregistrering, og en slik miljøregistrering gjennomføres vanligvis samtidig med utarbeidelse av skogbruks- planer.

Kostnadene til skogbruksplan med miljøregistrering dekkes med inntil 80% tilskudd fra Statsforvalteren. Restbeløpet dekkes av skogeier, enten ved innestående skogfondsmidler eller egne midler. Prisen for en skogbruksplan er avhengig av bestillingsprosent; jo flere som bestiller skogbruksplan jo lavere blir prisen. Det er også mulig å dekke egenandelen med skogfondsmidler for de som har dette.

Eventuelle spørsmål og bestilling av skogbruksplan rettes til takstutvalget ved leder Tore Ruud eller skogansvarlig i Tjeldsund kommune.
 
TakstutvalgetTjeldsund kommune
Tore Ruud 
tore.ruud@elgsnes.no 
Tlf: 95 28 54 14