Folkehelseinstituttet har vurdert at vaksinasjon av barn i alderen 5-15 år kan ha positiv nytte, men nytten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav. Barn og unge vil også kunne få bred og varig beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon. Folkehelseinstituttet mener likevel det er riktig at barn i denne aldersgruppen får et tilbud om vaksine for de som ønsker det.  

 

Vaksinering kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom hos barn, men behovet er begrenset når disse aldersgruppene har lav risiko for mer alvorlig sykdom i utgangspunktet. I tillegg har 12-15-åringene allerede god beskyttelse mot mer alvorlig sykdom etter første vaksinedose, selv om varigheten av denne beskyttelsen er usikker. Andre dose til 12-15-åringene vil føre til at noen flere ungdom får myokarditt, selv om tilstanden er svært sjelden og et langt intervall mellom dosene reduserer sannsynligheten. Det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn 5-11 år, og kort oppfølgingstid. 

 

Det er en sterk anbefaling fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet at vaksineringen ikke gjennomføres i skolehelsetjenesten, men på felles vaksinasjonssted. Bakgrunnen for dette er bl.a å minske stigmatisering blant barna. 

 

Alle foreldre må signere samtykkeskjema for sitt barn.  

Hvordan gjøres dette?; Begge foreldrene må logge seg inn via lenken øverst i innlegget og godkjenne at barnet skal ha vaksine. Om man er alene om omsorgen til barnet er det bare den ene foreldrene som logger seg inn. Samtykkeskjema må godkjennes uansett om man har gjort dette ved en tidligere vaksinering.  

Om man ikke får registrert barnet elektronisk kan det sendes en SMS til vaksinekoordinator, Lena Torbergsen, tlf. 91338820, med ønske om vaksine.  

 

  • For barn 12-15 år som ønsker dose 1 eller dose 2: Vaksineringen foregår parallelt med vaksineringen generelt i kommunen. Det skal gå minimum 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2.  

  • For barn i alderen 5-11 år som ønsker vaksine: Vaksineringen foregår på Elvemo, men på annet tidspunkt enn vaksinering av voksne og eldre barn. Skal bare ha en dose 

 

Bakgrunnen for at de er ulike vaksinasjonstidspunkt for barn over og under 12 år er at det benyttes vaksiner med ulik dose/styrke og for å skape et roligere miljø til de yngste barna, Til barn i disse aldersgruppene tilbys det bare Pfizer-vaksine.  

 

Tabellen under oppsummerer vaksinasjonstilbudet for barn og unge. Uthevet skrift indikerer utvidelse som følger av regjeringens beslutning 14. januar. 

 

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse