Grunnet skifte av filtermasser, ser vi at pH-verdien i drikkevannet er for høy.
Dette er en sikkerhetsforanstaltning inntil vi får full oversikt over situasjonen.

Det blir satt ut punkt i løpet av ettermiddagen hvor det kan hentes drikkevann
Ramsund (ved skolen)
Fjelldal (på Skaret v/ kommunal bygning)
Kongsvik (ved skolen)

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon løpende.