Kommunen leverer ut selvtester gratis til dem som er i prioriterte grupper.

Kontakt pandemitelefonen på telefon 902 84 955 for utlevering. Testene utleveres for tiden på rådhuset.

 

Viktig:

Selvtester tåler ikke kulde eller frost, og skal ikke oppbevares under 2 grader. Selvtester skal være romtempererte før de brukes.

Følg vedlagt bruksanvisning nøye.

 

Når og hvor ofte bør du teste deg?

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 bør teste seg. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest anbefales til enkelte grupper.

 

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har hatt  med en smittet person kan teste seg istedenfor å gå i smittekarantene.

Følgende regler gjelder:

 • Man klarer å holde avstand fra den smittede: 
  • Man skal teste seg daglig i 5 døgn etter siste nærkontakt.
 • Hvis man ikke følger testregimet, skal man
  • teste seg så snart som mulig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • i karantene i 10 døgn. Man kan avslutte karantenen hvis man tester negativt på test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten. Testen kan være selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet, men barnet må da i karantene. 

 

 • Man klarer ikke å holde avstand fra den smittede: 
  • Man skal teste seg daglig i 11 døgn etter siste nærkontakt (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • Hvis man ikke følger testregimet, skal man
  • teste seg så snart som mulig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • må man i karantene i 14 døgn. (Start telling etter 4 døgns isolasjon for smittet + 10 døgn). Man kan avslutte karantenen hvis man tester negativt på test tatt tidligst 11 døgn etter nærkontakten. Testen kan være selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet, men barnet må da i karantene. 

 

Unntak:

 • Gjennomgått covid-19. Man må ikke teste seg eller gå i smittekarantene hvis man ved nærkontakten hadde gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3  måneder etter prøvedato.
 • Kritiske samfunnsfunksjoner: Personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, slipper smittekarantene i arbeidstiden hvis de tester negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres, og  er , og bruker munnbind i arbeidstiden.

Man skal så langt som mulig unngå nærkontakt med personer som man ikke bor sammen med.

På fritiden har man karanteneplikt. Man kan likevel levere og hente barn man har foreldreansvar for i barnehage, skole og skolefritidsordning – også ved bruk av offentlig transport.

Arbeids- eller oppdragsgivere plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

 

I tillegg til testingen anbefales det

 • at alle over 12 år bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Denne anbefalingen gjelder ikke for barn over 12 år når de er på skolen.
 • Følg med på symptomer under hele testperioden. Du skal holde deg hjemme og teste deg dersom du får symptomer.

 

Øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet 13. januar.

Øvrige nærkontakter anbefales: 

 • å teste seg døgn 3 og 5 etter  med en person som er bekreftet smittet. Testen kan være selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
 • Barn yngre enn skolealder anbefales kun test ved symptomer.
 • å følge nøye med på egne symptomer i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

 

Registrer positivt testresultat i Fiks. For registrering - Bruk denne lenken: Fiks Tjeldsund. Innloggingen krever bruk av bankID.

Det er krav om isolasjon ved påvist smitte. Ta kontakt med smittesporingsteamet.

 

Det samlede behovet for selvtester vil øke som følge av denne endringen, og på grunn av kraftig økning i antall smittede. Kommunen leverer selvtester til prioriterte grupper.

 

Prioriteringsrekkefølge for selvtester ved mangelsituasjoner, gjeldende fra 26. januar 2022:

1. Test av personer med symptomer

2. Test av personer med kjent eksponering:

a. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære

b: test av øvrige nærkontakter

3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

a. test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)

b. jevnlig testing

 

 

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte.

 

Les mer her:

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Spørsmål og svar om smittekarantene og isolasjon

Helsenorge.no