Har du vært på ferie i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med smitteforekomster – Ta kontakt med ETS Medisinske senter tlf 77 08 95 65 for testing for Covid-19.
Testing kan utføres uansett om du har symptomer eller ikke.