Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

 

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

 

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.

 

Les hele saken her: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2022/sivilforsvaret-tester-varslingsanleggene-8.-juni/

 

Orientering på engelsk: The Civil Defence will test air raid sirens on 8 June

 

Orientering på ukrainsk: Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 8 червня