Det var meget godt oppmøte av lag og foreninger fra hele kommunen, og mange nyttige innspill kom fram.

Lag og foreninger som har innspill til Temaplanen oppfordres til å ta kontakt med Janne Johansen; janne.johansen@tjeldsund.kommune.no

Mistre Hålogland Friluftsråd bidrar i Tjeldsund kommune sin plan for idrett, friluftsliv og kultur. Friluftsrådet skal kartlegge alle turruter i kommunen. En turrute skiller seg fra en sti eller et turforslag ved at det er gjort tilrettelegging, slik som skilting, merking eller opparbeiding av grunnen, og at det er ei forening som vedlikeholder ruta. Et eksempel er DNT sine merkede stier i fjellet. I planen skal vi se på stier og turer som kan skiltes og merkes. Lag og foreninger som har planer om dette de nærmeste årene burde få disse inkludert i planen. Dette vil forenkle finansiering og samarbeid. Du kan lese mer om prosjektet og melde inn ruter for kartlegging på https://www.halogaland-friluftsrad.no/meny/aktiviteter-og-prosjekter/friluftslivets-ferdselsarer/tjeldsund . Du kan også ta direkte kontakt med marius.saunders@narvik.kommune.no