Som smittereduserende tiltak og for å inspirere innbyggerne til et mangfold av turer i kommunen har kommunen et ønske om å startet med TellTur, som er friluftsrådenes landsomfattende elektroniske postkassetrim. Her kan en finne ulike turmål og du kan registrere turer for deg selv og familien. Du kan konkurrere enten med deg selv eller andre fjernt og nært om å være mer aktiv ute i lokalt, regionalt eller nasjonalt nærmiljø. 

TellTur gir oss muligheten til å effektivt lage nye turmål gjennom digitale merker. Ingen koder å lete etter eller turboksignering. Alt du trenger er en mobil. 

For at Tjeldsund kommunes turmål skal komme med i dette systemet er vi avhengig av turlag, frivillige og foreninger som kan gå opp løyper og legger inn koordinater, enkle beskrivelser og bilder.

Fordelen ved å ta i bruk Telltur er mange:

1. Flere turmål tilgjengelig i lomma - alt på en app

2. Mulighet til å delta i temakonkurranser om kommunen/friluftsrådet kjører det i løpet av året

3. Tilgjengeliggjør turmål og områder på en helt annen måte en vanlige kart (finner all informasjon om turmålene både i app og på nett - vanskelighetsgrad, lengde, tidsbruk, parkering, toppunkt, bilde).

4. Motiverende poengtelling for de som er opptatt av det

5. Elektronisk innsjekk - trenger ikke skrive i noen bok - smittevern-vennlig

6. TellTur brukes i flere regioner og det er da lettere å finne aktuelle turmål når man drar på ferie til f.eks Salten, Helgeland, Troms, Agder, Vesterålen, Rogaland, sørlig del av Vestlandet fylke

Andre kommuner i nærheten som har tatt i bruk funksjonene er Evenes, Narvik og Ibestad.

Ta kontakt med Enheten for kultur og Folkehelse ved Silje Elvenes Liseth for mer informasjon om dette vekker interesse hos dere.

I regi av Friluftsrådet vil det bli arrangert opplæring i hvordan en legger inn data og bruker funksjonen.

For mer utfyllende informasjon se: https://www.telltur.no/omtelltur