Tellingen vil bli utført med helikopter, og vil foregå i relativ lav høyde over terreng. Helikopteret vil fly over store arealer, og ikke oppholde seg lenge i hvert område. Vi vil prøve å ta hensyn så langt det lar seg gjøre, og skal gjøre vårt for at forstyrrelsen blir minimal.

 

Tellingen gjøres som et ledd i den felles hjorteviltforvaltningen mellom Evenes og Tjeldsund kommune. Data fra tellingen blir brukt for å fastsette måltall for kommende revidering av felles hjorteviltplan som skal gjelde f.o.m. høsten 2022.

 

Heliteam vil være utførende helikopterselskap, men viltfaglig personell fra Evenes og Tjeldsund vil være med under hele tellingen.

 

Hvis grunneiere eller publikum har spørsmål eller henvendelser vedrørende planlagt telling, bes det om at det tas kontakt med Karstein Lona på telefon 90 62 14 50.