Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes. I området denne basestasjonen dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning. Dette gjelder kun i områder der en ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon.

Det planlegges nå arbeid på en basestasjon i vårt område med oppstart 12.oktober 2023 klokken 12:00 og er forventet ferdig 24.oktober 2023 klokken 18:00.
Arbeidet har referansenummer: 38464200.

 

Under et kartutsnitt av området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet.

Kartutsnitt mobilnett Ramsund.PNG

 8owcUXYtRYbI 5UbjivJxq 4AAAAASUVORK 5CYII=  = Gul farge på kartet viser område hvor det kan være redusert kapasitet.

u 32TAAAAAASUVORK 5CYII=  = Rød farge viser område hvor dekningen kan forsvinne helt.

 

Telenor varsler kunder som har tjenestene trådløst bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom de forventer at kunder mister dekning på registrert adresse.

For mer informasjon om dekning og utbygging fra Telenor gå til Telenors hjemmeside.

 

Vedlagt finner du en liste over adresser som blir berørt: