Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes. I området som en basestasjon dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning. Dette gjelder kun i områder der en ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon.

Det plalegges nå arbeid på en basestasjon i ditt område med oppstart 5.september 2023 kl 09:00 og er forventet ferdig 13.september 2023 kl 17:30. Arbeidet har referansenummer 38301824.

 

 

 

 

Under er et kartutsnitt som vil kunne oppleve perodvis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidt.

vrosVAi 4EWAy 0GWgy 0GPgSMdCSpi 8B 0v 8K 2XOzsf 2V 2GKgxUCLgRYDLQb fAz 8vyUuQyXTosHqAAAAAElFTkSuQmCC

Vedlagt finner du en liste over adresser som blir berørt.

 

Telenor varsler kunder som har tjenestene trådløst bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom vi forventer at de mister dekning på registrert adresse.

Mer informasjon om dekning og utbygging fra Telenor finnes på Telenors hjemmeside