Telenor har desidert flest basestasjoner i mobilnettet, noe som gir dekning i verdensklasse. Nå oppgraderes mobilnettet slik at flere får tilgang til 5G og enda bedre kapasitet på 4 G.

Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes. I området denne basestasjonen dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning.

Dette gjelder kun i områder der en ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon.

 

Under et kartutsnitt av området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet.Viser kartutsnitt over område med redusert eller manglende mobildekning

 8owcUXYtRYbI 5UbjivJxq 4AAAAASUVORK 5CYII=  = Gul farge på kartet viser område hvor det kan være redusert kapasitet.

u 32TAAAAAASUVORK 5CYII=  = Rød farge viser område hvor dekningen kan forsvinne helt.

 

Telenor varsler kunder som har tjenestene trådløst bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom de forventer at kunder mister dekning på registrert adresse.

For mer informasjon om dekning og utbygging fra Telenor gå til Telenors hjemmeside https://www.telenor.no/dekning/