Ta hensyn og gå utenom hvis du ser rein, og hold hunder i bånd. 

Kalvingstiden starter som regel i slutten av april og varer inn mot siste halvdel måned. Både kalv og simle (kalvens mor) er sårbare for forstyrrelser. Hvis simla blir skremt kan hun forlate kalven, og kalven kan dø. 

 

Hold hunder i bånd

Hvis du ser rein, spesielt simle med nyfødt kalv, bør du gå utenom dem, snu eller skifte retning. Husk å ha hunden i bånd. Selv små hunder kan skremme simla fra kalven sin. Simler som ikke har kalvet, kan kaste kalven (føde død kalv) dersom hun blir utsatt for stress.

 

Reinvettreglene

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet reinvettreglene som forklarer hvordan du kan du vise hensyn:

  • Snu hvis du ser reinsdyr.
  • Kan du ikke snu? Skift retning, eller vent til reinen trekker vekk.
  • Ha hunder i bånd.
  • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Rein i området.
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Mest sannsynlig er det flere dyr i området.
  • Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumring*. Reinen blir paralysert av lyset
  • Kjør vekk hvis reinen trekker mot skuteren*. Reinen kan tro du kommer med fôr.

*forutsetter at det er gitt tillatelse til kjøring.