Strandryddedagen 2019 ble en stor suksess for vår kommune, der vi samlet inn tett på 5 tonn med søppel fra strandsonen. Behovet for rydding er fremdeles til stede og nasjonal strandryddedag er satt fra 5 til 20 september 2020. Den pågående pandemien gjør at vi ikke oppfordres til store ansamlinger av barn og voksne som rydder. Er dere ett lag eller en forening som vil rydde må dere ta smittevernreglene på alvor, registrere deltakere over 20 stk, holde en meters regel og ha sprit til handvask tilgjengelig.

Med HRS på laget i Sør-Troms har vi stor tro på at vi skal få ryddet og fjernet masse maritimt avfall fra den vakre strandsonen vår. Tjeldsund kommune er med!!

https://ryddenorge.no/ her kan du registrere din ryddeaksjon 😊 Alle som er registrert er med i trekningen av 5000 kroner til årets strandridder 2020.

HRS stiller opp med søppelsekker samt henting av innsamlet søppel etter at aksjonen er gjennomført. Målet er å få ryddet strandsonen i vår kommune i størst mulig grad. Vi har satt opp plasser for lagring av søppel og ber dere plassere søppel på en av oppsamlingsplassene.

  • Skånland Skolekrets: alt avfall må kjøres til Skjærran.
  • Steinsland/Kvitnesområdet: alt avfall må kjøres til Skjærran.
  • Sandstrand skolekrets: Opplastes og kjøres til kai på Sandstrand
  • Grovfjord Skolekrets: ved returpunkt snuplass Huset i havet.
  • Kongsvik Skolekrets: Snuplass ved Klungnesveien
  • Ramsund Skolekrets: Container v/ Ramsundbrua (Tjeldøysiden)
  • Fjelldal: v/Teknisk etat Fjelldalshøgda
  • Myklebostad: Snuplass på enden Myklebostad
  • Tjeldnes: snuplass Tjeldnes

Søppelsekker får dere ved å henvende dere til Frivillighetssentralen, sekker vil også bli levert ut på butikkene i kommunen. Alt innsamlet søppel lagres på oppmerkede innsamlingsplasser og hentes av HRS etter at aksjonen er ferdig. Vær med og gjør strandsonen vakker, bli med på vårens ryddedugnad.

Er det noe uklart er dere velkommen til å ta kontakt med Laila på Frivillighetssentralen 😊