Kommunen oppfordrer velgere som har bestemt seg for hva de skal stemme om å stemme i forhåndsstemmeperioden som varer fram til 10 september slik at vi unngår kødannelser på valgdagen.

 

Dersom du pga sykdom eller uførhet har problemer med å komme til kommunens stemmemottak kan du ta kontakt med kommunen allerede nå slik at vi bedre kan planlegge stemmemottak hjemme hos deg. Søknad til valgstyret finner du her

 

Velgere med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse.

Symptomene på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke stemme i ordinære valglokaler. De bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og følge gjeldende anbefalinger for testing. Først når de føler seg friske og er feberfrie og et eventuelt testresultat er negativt, kan de stemme i ordinære valglokaler. Hvis de ikke har mulighet eller tid til å vente med å stemme, skal disse velgerne stemme på samme måte som velgere i karantene.

 

Velgere i isolasjon

Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon. Det samme gjelder personer som er i karantene og utvikler symptomer på covid-19. Velgere som er i isolasjon bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon. Den siste perioden før valget er det tilrettelagt for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme. Velgere som ikke kan oppsøke ordinært valglokale på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen. Gjelder primært dersom du er manntallsført i en annen kommune.

Velgere som ikke kan oppsøke ordinært valglokale på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi valgtingsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.

 

Velgere i karantene

Velgere som er i karantene bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av karantene. Velgere som er i pålagt karantene grunnet covid-19, skal på valgtinget stemme på egnet sted bestemt av valgstyret. Slik smittesituasjonen er nå betyr det at stemmen mottas utenfor valglokalet mens velgeren sitter i bil utenfor valglokalet. Velgeren må på forhånd ta kontakt med kommunen slik at valgmedarbeiderne kan forberede stemmemottak utenfor valglokalet samt ta nødvendige forholdsregler mht smittevern.

Velgere i karantene grunnet Covid-19 som ikke kommer seg til valglokalet kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen. Gjelder primært dersom du er manntallsført i en annen kommune.

Velgere i karantene grunnet Covid-19 som ikke kommer seg til valglokalet kan etter søknad til valgstyret avgi valgtingsstemme ved der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.

 

 

I Tjeldsund kommune kan man forhåndsstemme på følgende steder:

Tjeldsund folkebibliotek, Evenskjer
Mandag, onsdag og fredag kl 10.00 - 15.00
Tirsdag og torsdag kl 12.00 - 19.00

 

I tillegg kan man forhåndsstemme på følgende steder på oppgitt dato:

Tjeldsund folkebibliotek, filial Ramsund
Tirsdag 7. september kl 12.00 - 15.00

 

Sandstrand bo- og servicesenter
Onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

 

Fjelldal omsorgssenter
onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

 

Grovfjord bo- og servicesenter
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

 

Kløverheimen, Kongsvik
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00