Statens Vegvesen har som følge av vær og stedlige snyforhold besluttet stenging av følgende veier i Tjeldsund kommune kl 2000 i kveld.

  

Fv825 Strætelia - Hilleshamn

Stenges pga rasfare kl 20.  Ny vurdering kl 10 i morgen.

 

Fv829 Nødsfjellet

Stenges pga rasfare kl 20.  Ny vurdering kl 10 i morgen.

 

Ytterligere opplysninger finner dere løpende på www.175.no

 

Generelt: Mye snø og vind vil skape vanskelige kjøreforhold flere steder, og alle bes være spesielt oppmerksomme.