På grunn av utbedring av vannlekkasje er det behov for og stenge av vannledning i Kongsvik tirsdag 28 april kl 12.
Det er planlagt avstenging ved Kløverheimen og berørte abonnenter vil være fra Kløverheimen og opp, over E 10 og opp forbi Kongsvik skole